LBS rīko bezmaksas konsultācijas būvspeciālistiem par būvniecības procesiem digitālajā vidē

0
6985

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI) aicina apmeklēt bezmaksas konsultācijas būvspeciālistiem par būvniecības informācijas sistēmas (BIS) jautājumiem:

  1. būvniecības lietu dokumentācijas ievadīšana, iesniegšana;
  2. elektroniskā būvdarbu žurnāla aizpildīšana;
  3. būvspeciālista datu ievadīšana būvspeciālistu reģistrā;
  4. citi jautājumi par darbībām BIS sistēmā.

Konsultācijas notiek attālināti katru TREŠDIENU pāra nedēļās no plkst. 9 līdz 13 un nepāra nedēļās no plkst. 12 līdz 16. Konsultācijas ilgums katram dalībniekam paredzēts 30 minūtes.

Konsultācijai var pieteikties šeit, izvēloties piemērotāko brīvo laiku konsultācijas dienā.

Aicinām iepriekš sagatavot jautājumus konsultantam. Ja pieteiktajā laikā tomēr netiekat, lūdzam laikus atteikt, rakstot uz konsultacijas@lbs.bssi.lv. Dienu pirms konsultācijas tiks nosūtīta pieslēgšanās saite Zoom platformai.

Priecāsimies palīdzēt atrisināt neskaidros jautājumus. Sīkāka informācija pa tālruni 29464478 vai e-pastā konsultacijas@lbs.bssi.lv.